FlatPress Wiki

Everything you need to know :)

User Tools

Site Tools


pl:doc:wikiguidelines

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl:doc:wikiguidelines [2019/01/12 17:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Zasady Wiki ======
  
 +Proszę, przestrzegaj tych kilku prostych zasad, gdy chcesz coś dodać do wiki.
 +
 +  * Każda strona dokumentacji powinna być dostępna ze strony głównej.
 +  * Przestrzegaj **zasad nazewnictwa** (np. **przestrzeni nazw**), gdy takie istnieją;
 +    * na przykład nazwy stron dokumentacji **międzynarodowej** (po angielsku) zaczynają się z prefiksem ''​doc:''​.
 +  * Nazwy **tłumaczonych** (czyli nie angielskich) stron muszą zaczynać się prefiksem zgodnym z **locale**: //it// dla włoskiego, //de// dla niemieckiego,​ //fr// dla francuskiego itd.
 +    * na przykład ''​fr:​doc:​faq''​ będzie wskazywać **francuską** wersję strony **dokumentacji** zawierającą **przetłumaczone faq**.
 +  * Przetłumaczone strony muszą być **podlinkowane na [[:​start|domyślnej stronie głównej]]** i powinny mieć postać linku z nazwą locale w nawiasie kwadratowym;​
 +    * np. [[doc:​faq|Frequently asked questions]] [ [[it:​doc:​faq|it]] ]
 +  * Używaj tej samej struktury dokumentu, gdy chcesz zaktualizować jego treść: przekopiuj sekcję, wklej i zamień starą treść na nową.
 +
 +więcej wkrótce...
pl/doc/wikiguidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 (external edit)