FlatPress Wiki

Everything you need to know :)

User Tools

Site Tools


se:doc:lang:packs:guidelines

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

se:doc:lang:packs:guidelines [2019/01/12 17:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anvisningar:​ Språkpaket ======
  
 +Språkpaket ska vara kodade med **UTF-8 (utan BOM)**.
 +Ett paket ska ha samma mappstruktur som FlatPress för att intstallationen ska bli enkel och filerna hamnar rätt när man packar upp språkpaketet i sin egen FlatPress-mapp.
 +
 +===== Exempel på layout =====
 +
 +Här är ett exempel taget ifrån '​it-it',​ som alltså är det Italienska språkpaktet.
 +(Du kan använda Shellskriptet nedan, det kommer nog ett PHPscript snart).
 +<​code>​
 +.
 +|-- fp-interface
 +|   `-- lang
 +|       `-- it-it
 +|           |-- id
 +|           |-- lang.admin.config.php
 +|           |-- lang.admin.entry.php
 +|           |-- lang.admin.main.php
 +|           |-- lang.admin.maintain.php
 +|           |-- lang.admin.php
 +|           |-- lang.admin.plugin.php
 +|           |-- lang.admin.static.php
 +|           |-- lang.admin.themes.php
 +|           |-- lang.admin.uploader.php
 +|           |-- lang.admin.widgets.php
 +|           |-- lang.comments.php
 +|           |-- lang.conf.php
 +|           |-- lang.contact.php
 +|           `-- lang.default.php
 +|-- fp-plugins
 +|   |-- accessibleantispam
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- adminarea
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- akismet
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- archives
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- blockparser
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- calendar
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- categories
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- lastcomments
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- lastentries
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- lightbox
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   |-- prettyurls
 +|   ​| ​  `-- lang
 +|   ​| ​      `-- lang.it-it.php
 +|   `-- thumb
 +|       `-- lang
 +|           `-- lang.it-it.php
 +`-- fp-setup
 +    `-- lang
 +        `-- lang.it-it.php
 +</​code>​
 +
 +===== Shellskriptet =====
 +Användning:​ ./​makelangpack LOCALE
 +
 +Med '​LOCALE'​ menas det lokala ID-et för paketets språk (it-it, en-us, de-de, osv.)
 +
 +Lägg skriptet i samma mapp som du har '​FlatPress/'​.
 +Detta skript kommer då att skapa '​lang/'​-mappar med alla språkfiler;​ skriptet kommer även att försökas skapa '​fp-lang-$LOCALE.tar.bz2',​ men det kan du förståss göra själv om du vill.
 +
 +PS: I know, this code sucks :D ~~NWM
 +
 +<code bash>
 +#!/bin/sh
 +
 +ROOT=`pwd`
 +CURRENT=$ROOT/​flatpress
 +LANG=$1
 +DEST=$ROOT/​lang
 +
 +if [ -z $LANG ]; then 
 +        echo USAGE: makelangpack LANG
 +        echo Where LANG is a locale, as in en-us, it-it, de-de etc.
 +fi
 +
 +rm -Rf $DEST
 +mkdir -p $DEST/​fp-interface/​lang ​
 +
 +echo COPYING MAIN LANG FILES
 +cp -Rf $CURRENT/​fp-interface/​lang/​$LANG/​ $DEST/​fp-interface/​lang/​
 +echo DONE
 + 
 +mkdir $DEST/​fp-plugins/​
 +echo COPYING PLUGIN LANG FILES
 +for A in $CURRENT/​fp-plugins/​* ; do
 +        if [ -e $A/lang/ ] ; then
 +                THEFILE=`basename $A`
 +                echo  $THEFILE : COPYING LANG FILE
 +                THEDIR=$DEST/​fp-plugins/​$THEFILE/​lang/​
 +                mkdir -p $THEDIR
 +                cp $CURRENT/​fp-plugins/​$THEFILE/​lang/​lang.$LANG.php $THEDIR
 +        fi
 +done
 +echo
 +
 +echo CREATING PACKAGE
 +
 +tar cjf fp-lang-$LANG.tar.bz2 $DEST
 +
 +echo LANG files for $LANG are in $DEST
 +</​code>​
se/doc/lang/packs/guidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 (external edit)