User Tools

Site Tools


se:doc:wikiguidelines

Anvisningar: Wiki

Var snäll och följ följande regler när du skall lägga till material till wikin.

  • Alla dokumentationer skall vara länkade på 'home'-sidan.
  • Följ namnbestämmelserna (ex. namespaces) där det finns
    • till exempel, internationalla (Engelska) dokumentationssidor börjar med 'doc:'-prefixet
  • lokala (läs: icke engelska) sidor måste börja med ditt lokala prefix: 'it' för Italian, 'de' för Tyskland, 'sv' för Sverige osv.
    • ex. fr:doc:faq tar dig till den Franska dokumentations-sidan som innehåller en lokal FAQ.
  • Lokala sidor måste vara länkade på startsidan och då med det lokala prefixet inom hakparanteser [] efter själva titeln.
  • Använd samma struktur över hela sidan och om du vill uppdatera med nytt material: kopiera först sektionen och klistra sedan in och ersätt materialet med ditt eget.

Det kommer mer snart…

se/doc/wikiguidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki