User Tools

Site Tools


se:doc:wikiguidelines

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

se:doc:wikiguidelines [2019/01/12 17:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anvisningar:​ Wiki ======
  
 +Var snäll och följ följande regler när du skall lägga till material till wikin.
 +
 +  * Alla dokumentationer skall vara länkade på '​home'​-sidan.
 +  * Följ **namnbestämmelserna** (ex. **namespaces**) där det finns
 +    * till exempel, **internationalla** (Engelska) dokumentationssidor börjar med '​doc:'​-prefixet
 +  * **lokala** (läs: icke engelska) sidor måste börja med ditt **lokala** prefix: '​it'​ för Italian, '​de'​ för Tyskland, '​sv'​ för Sverige osv.
 +    * ex. ''​fr:​doc:​faq''​ tar dig till den **Franska** **dokumentations**-sidan som innehåller en **lokal FAQ**.
 +  * Lokala sidor måste vara **länkade på [[:​start|startsidan]]** och då med det lokala prefixet inom hakparanteser [] efter själva titeln.
 +    * ex. [[doc:​faq|Frequently asked questions]] [ [[it:​doc:​faq|it]] ]
 +  * Använd samma struktur över hela sidan och om du vill uppdatera med nytt material: kopiera först sektionen och klistra sedan in och ersätt materialet med ditt eget.
 +
 +Det kommer mer snart...
se/doc/wikiguidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 (external edit)