User Tools

Site Tools


pl:doc:wikiguidelines

Zasady Wiki

Proszę, przestrzegaj tych kilku prostych zasad, gdy chcesz coś dodać do wiki.

  • Każda strona dokumentacji powinna być dostępna ze strony głównej.
  • Przestrzegaj zasad nazewnictwa (np. przestrzeni nazw), gdy takie istnieją;
    • na przykład nazwy stron dokumentacji międzynarodowej (po angielsku) zaczynają się z prefiksem doc:.
  • Nazwy tłumaczonych (czyli nie angielskich) stron muszą zaczynać się prefiksem zgodnym z locale: it dla włoskiego, de dla niemieckiego, fr dla francuskiego itd.
    • na przykład fr:doc:faq będzie wskazywać francuską wersję strony dokumentacji zawierającą przetłumaczone faq.
  • Przetłumaczone strony muszą być podlinkowane na domyślnej stronie głównej i powinny mieć postać linku z nazwą locale w nawiasie kwadratowym;
  • Używaj tej samej struktury dokumentu, gdy chcesz zaktualizować jego treść: przekopiuj sekcję, wklej i zamień starą treść na nową.

więcej wkrótce…

pl/doc/wikiguidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki