User Tools

Site Tools


se:doc:lang:packs:guidelines

Anvisningar: Språkpaket

Språkpaket ska vara kodade med UTF-8 (utan BOM). Ett paket ska ha samma mappstruktur som FlatPress för att intstallationen ska bli enkel och filerna hamnar rätt när man packar upp språkpaketet i sin egen FlatPress-mapp.

Exempel på layout

Här är ett exempel taget ifrån 'it-it', som alltså är det Italienska språkpaktet. (Du kan använda Shellskriptet nedan, det kommer nog ett PHPscript snart).

.
|-- fp-interface
|  `-- lang
|    `-- it-it
|      |-- id
|      |-- lang.admin.config.php
|      |-- lang.admin.entry.php
|      |-- lang.admin.main.php
|      |-- lang.admin.maintain.php
|      |-- lang.admin.php
|      |-- lang.admin.plugin.php
|      |-- lang.admin.static.php
|      |-- lang.admin.themes.php
|      |-- lang.admin.uploader.php
|      |-- lang.admin.widgets.php
|      |-- lang.comments.php
|      |-- lang.conf.php
|      |-- lang.contact.php
|      `-- lang.default.php
|-- fp-plugins
|  |-- accessibleantispam
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- adminarea
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- akismet
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- archives
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- blockparser
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- calendar
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- categories
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- lastcomments
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- lastentries
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- lightbox
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  |-- prettyurls
|  |  `-- lang
|  |    `-- lang.it-it.php
|  `-- thumb
|    `-- lang
|      `-- lang.it-it.php
`-- fp-setup
  `-- lang
    `-- lang.it-it.php

Shellskriptet

Användning: ./makelangpack LOCALE

Med 'LOCALE' menas det lokala ID-et för paketets språk (it-it, en-us, de-de, osv.)

Lägg skriptet i samma mapp som du har 'FlatPress/'. Detta skript kommer då att skapa 'lang/'-mappar med alla språkfiler; skriptet kommer även att försökas skapa 'fp-lang-$LOCALE.tar.bz2', men det kan du förståss göra själv om du vill.

PS: I know, this code sucks :D ~~NWM

#!/bin/sh
 
ROOT=`pwd`
CURRENT=$ROOT/flatpress
LANG=$1
DEST=$ROOT/lang
 
if [ -z $LANG ]; then 
    echo USAGE: makelangpack LANG
    echo Where LANG is a locale, as in en-us, it-it, de-de etc.
fi
 
rm -Rf $DEST
mkdir -p $DEST/fp-interface/lang 
 
echo COPYING MAIN LANG FILES
cp -Rf $CURRENT/fp-interface/lang/$LANG/ $DEST/fp-interface/lang/
echo DONE
 
mkdir $DEST/fp-plugins/
echo COPYING PLUGIN LANG FILES
for A in $CURRENT/fp-plugins/* ; do
    if [ -e $A/lang/ ] ; then
        THEFILE=`basename $A`
        echo $THEFILE : COPYING LANG FILE
        THEDIR=$DEST/fp-plugins/$THEFILE/lang/
        mkdir -p $THEDIR
        cp $CURRENT/fp-plugins/$THEFILE/lang/lang.$LANG.php $THEDIR
    fi
done
echo
 
echo CREATING PACKAGE
 
tar cjf fp-lang-$LANG.tar.bz2 $DEST
 
echo LANG files for $LANG are in $DEST
se/doc/lang/packs/guidelines.txt · Last modified: 2019/01/12 17:53 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki